Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

FAQ pentru aplicanţi

Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020

Întrebarea 7

Pentru apelul de proiecte HARD, prioritatea 4.1 Dezvoltarea serviciilor de sănătate și acces la sănătate:Achiziția de echipamente (medicale) pentru echiparea infrastructurii de sănătate este eligibilă în cadrul prezentului apel de proiecte?
Este eligibil proiectul în cadrul căruia aplicantul are componenta de infrastructură – reabilitarea unui corp de spital existent (și eventual achiziție de echipamente medicale) – liniile bugetare 4.1 și 4.5, iar partenerul are doar achiziție de echipamente medicale– linia bugetară 4.5?

Întrebarea 8

1. Managerul de proiect şi responsabilul financiar sunt desemnaţi prin ordinul/actul intern al aplicantului principal de proiect sau e nevoie de un proces-verbal al unei şedinţe a tuturor partenerilor de proiect prin care aceste persoane sunt aprobate de întreg grupul?
2. În cazul în care aplicantul va fi o instituție raională, instituţia care are drept fondator consiliul raional, consiliul va pune la dispoziţie prin decizie (hotărâre) contribuţia de 10%, este nevoie de o decizie a consiliului raional, de iniţiere a proiectului şi de acordare a contribuţiei către instituția amintită sau nu, aprobată urgent până la 7 mai 2018? Dacă da, trebuie adoptată până la 7 mai 2018 şi anexată la pachetul de documente ce va fi depus? Sau e suficient doar ordinul intern al reprezentantului legal al instituției pentru a depune aplicaţia şi decizia va veni ulterior, pentru că oricum, o contribuţie financiară va fi aprobată de consiliu, până sau după 7 mai?

Întrebarea 9

1. Având în vedere capitolul 2.2.1 Eligibility requirements for the Applicant and partners: punctul h) In case of organizations from Republic of Moldova they must be able to open a dedicated bank account in a state-owned bank. În Republica Moldova, nu există bănci de stat, iar statul nu deține acțiuni la nicio bancă.Există posibilitatea folosirii unui cont bancar mai vechi deschis la o bancă privată?

2. La ce se referă MAIN REGISTRATION NUMBER din Anexa O în cee ace privește un ONG? Se referă la numărul de înregistrare obținut de la Ministerul Justiției?

Întrebarea 10

· La aplicarea ștampilei „conform cu originalul”, pentru documentele suport de la punctul 2.6.6 din Ghid :Există instituții unde există o persoană împuternicită prin dispoziția reprezentantului legal să ștampileze și să semneze „Conform cu originalul”. În afară de ștampila și semnătura persoanei respective, mai trebuie să semneze și altcineva documentele respective? Ștampila trebuie să fie în engleză, „According to the original” sau poate fi în română, „Conform cu originalul”?
· De asemenea, în ghid la litera l) se menționează: „Mandatul oficial al persoanei care semnează documentele menționate mai sus, în cazul în care nu este reprezentantul legal”-în original, ștampilat în conformitate cu prevederile legale relevante în vigoare și semnat de reprezentanții legali, în limba engleză. Conform legislației, dispozițiile se întocmesc într-un singur exemplar, care rămâne la dosar, iar dispozițiile se comunică în copie. Cum ar trebui să procedam în acest caz pentru a respecta cerințele din ghid?

Întrebarea 11

În legatură cu Apelul 2 – Proiect SOFT, se poate crea un parteneriat între două sau trei entități din Romania și una din Republica Moldova (din care una să fie aplicant)?Poate fi dezactivat (șters) contul de pe platforma de depunere a proiectului în cazul în care apar modificări (alt aplicant) ?

Întrebarea 12

Activități eligibile pentru proiectele de tip SOFT :– publicare lucrare științifică (open acces)?
– participare la conferință internațională în țară și Europa?

– limitările de sumă?

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.