Întrebarea 12

Activități eligibile pentru proiectele de tip SOFT :– publicare lucrare științifică (open acces)?
– participare la conferință internațională în țară și Europa?

– limitările de sumă?

Răspuns:

– În cadrul proiectului, publicarea unei lucrări științifice poate face parte din activitățile specifice ale proiectului, putând reprezenta chiar și un rezultat. Toate informațiile și mențiunea despre aceasta se vor completa la grupul de activități specifice din Cererea de Finanțare.– Având în vedere subcapitolul 2.4.4.2 Flexibility rule for activities din Ghidul pentru proiectele SOFT, este admisă desfășurarea de activități în afara ariei eligibile, cu o limitare de buget la maximum 10% din bugetul total al proiectului. Acest aspect trebuie să fie corect justificat în Cererea de Finanțare, precum și necesitatea derulării activităților în cauză.