Contact

Autoritatea de Management (AM)

dna. Iulia HERTZOG, Director
Șeful Autorităţii de Management
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Bulevardul Libertăţii nr. 14
040129 Bucureşti, sector 5

Persoană de Contact: dna. Daniela Surdeanu (ofiţer comunicare)
Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456
E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

Vă rugăm contactaţi STC
Secretariatul Tehnic Comun (STC) în România


dna. Fulga TURCU, Director al Secretariatului Tehnic Comun
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi
Strada Dimitrie Raleţ 2A , Iaşi,
România, cod postal 700108

Tel: +4 0372 444 884
Fax: +4 0372 444 880
Persoană de Contact: dna. Silvia Prichici (ofiţer comunicare)
E-mail:helpdesk@brctiasi.ro

Chișinău

Oficiul Antenă din Chișinău

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Chișinău, Republica Moldova
E-mail: oficiul-cbc@gov.md
Tel.: + 373 022 250411

Persoane de contact:

Sergiu Tatarov:    sergiu.tatarov@gov.md
Emilia Cebotari:   emilia.cebotari@gov.md
Tatiana Udrea:     tatiana.udrea@gov.md
Andrei Hîncu:       andrei.hincu@gov.md
Mariana Chirca:   mariana.chirca@gov.md

Contact Autoritatea de Management (AM)

Trimite