Contact

Autoritatea de Management (AM)

dna. Iulia HERTZOG, Director
Șeful Autorităţii de Management
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană


Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Bulevardul Libertăţii nr. 14
040129 Bucureşti, sector 5

Persoană de Contact: dna. Daniela Surdeanu (ofiţer comunicare)
Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456
E-mail: info.ro-ua-md@mdrap.ro

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

Vă rugăm contactaţi STC
Secretariatul Tehnic Comun (STC) în România


dna. Fulga TURCU, Director al Secretariatului Tehnic Comun
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi
Strada Dimitrie Raleţ 2A , Iaşi,
România, cod postal 700108

Tel: +4 0372 444 884
Fax: +4 0372 444 880
Persoană de Contact: dna. Silvia Prichici (ofiţer comunicare)
E-mail:helpdesk@brctiasi.ro

Chișinău

Autoritatea Națională: Ministerul Finanțelor

Reprezentată de Iulia Ciumac, șef, Direcția asistență externă
Adresa: str. Constantin Tănase 7, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

Persoane de contact:

  • Natalia Caraus, șef, Secția cooperare regională, Direcția asistență externă
  • Aurelia Ciornei, consultant principal, Secția cooperare regională, Direcția asistență externă

Telefon:   +373 22 262 688;   +373 22 262 704

Email:

Iuliana Ciumac: iulia.ciumac@mf.gov.md

Natalia Caraus: natalia.caraus@mf.gov.md

Aurelia Ciornei:  aurica.ciornei@mf.gov.md

Contact Autoritatea de Management (AM)

Sunt de acord cu Politica de confidențialitate și am citit informațiile necesare în conformitate cu Regulamentul GDPR.

Trimite