Contact

Autoritatea de Management (AM)

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Bulevardul Libertăţii nr. 14
040129 Bucureşti, sector 5

Șeful Autorităţii de Management

dna. Iulia HERTZOG, Director General

Direcţia Generală Cooperare Teritorială Europeană

 

Persoană de Contact: dna. Daniela SURDEANU (ofiţer comunicare)
Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456
E-mail: info.romd@mdlpa.ro

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)

Vă rugăm contactaţi STC

Secretariatul Tehnic Comun (STC) în România

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi

Strada Dimitrie Raleţ 2A , Iaşi,
România, cod postal 700108
Tel: +4 0372 444 884
Fax: +4 0372 444 880

Director al Secretariatului Tehnic Comun: dna. Fulga TURCU

Persoană de Contact: dna. Silvia PRICHICI (ofiţer comunicare)
E-mail:helpdesk@brctiasi.ro

Republica Moldova

Autoritatea Națională: Ministerul Finanțelor


Adresa: str. Constantin Tănase 7, MD-2005, Chișinău, Republica Moldova

Reprezentată de Iulia CIUMAC, Șef, Direcția asistență externă
E-mail: iulia.ciumac@mf.gov.md

Persoane de contact:

Marina GHIDIRIM, șef, Secția cooperare regională, Direcția asistență externă

E-mail: marina.ghidirim@mf.gov.md

Daniel PASCAL, consultant, Secția cooperare regională, Direcția asistență externă

E-mail: daniel.pascal@mf.gov.md

Telefon:   +373 22 262 688;   +373 22 262 693 

Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun

Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

Adresa: str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, Chișinău, Republica Moldova

Natalia Carauș - Team Leader

Marina Preteca-Neaga - Expert

E-mail: romd.helpdesk@ogpae.gov.md 

Tel.: +373 767 78347 / +373 22 233 045

Punctul de Contact pentru Control (România)

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Direcția Control de Prim Nivel

Adresa: Bulevardul Libertăţii nr. 14
040129 Bucureşti, sector 5

E-mail: cpn@mlpda.ro

 

Punctul de Contact pentru Control (Republica Moldova)

Ministerul Finanțelor
Direcția Politici Financiare

Adresa: str. Constantin Tănase, nr.7, Chişinău, MD-2005, Republica Moldova

Persoane de contact:

Natalia TONU, șef adjunct Direcție, șef Secția politici contabile și audit  

E-mail: natalia.tonu@mf.gov.md

Ala VIZIR, consultant principal, Secția politici contabile și audit

E-mail: ala.vizir@mf.gov.md

Telefon: +373 22 262 758+373 22 262 760

Contact Autoritatea de Management (AM)

Sunt de acord cu Politica de confidențialitate și am citit informațiile necesare în conformitate cu Regulamentul GDPR.

Trimite