Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

În atenția beneficiarilor români: Actualizarea prețurilor materialelor

Beneficiarii români ai contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programelor de Cooperare Teritorială Europeană pentru care ministerul îndeplinește funcția de Autoritate de Management pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1329/21.09.2021.

Acest ordin a fost aprobat pentru a pune în aplicare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare.

Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.

Ordin

Tabele de calcul

Interreg Next Romania-Republica Moldova: Consultări publice

În contextul elaborării Programului Interreg NEXT România – Republica Moldova aferent perioadei 2021-2027, Autoritatea de Management pentru Programul România – Republica Moldova 2014 – 2020, în calitate de coordonator al procesului de programare, organizează un proces de consultare în scopul stabilirii direcțiilor spre care se va îndrepta viitoarea finanțare.

Cei interesați să acceseze viitoarele linii de finanțare sunt invitați să completeze chestionarul de mai jos, până la data de 1 octombrie 2021, astfel încât viitorul program să răspundă cât mai precis nevoilor comunităților din aria programului de cooperare transfrontalieră.

CHESTIONAR

Celebrăm împreună Ziua Cooperării Europene!

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, susținut de Uniunea Europeană cu un buget total de 89,1 milioane euro, numără acum aproape 200 de beneficiari din ambele țări și circa 80 proiecte in faza de implementare. Programul are drept obiectiv general sporirea dezvoltării economice şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor din zona transfrontalieră prin investiţii comune în domeniul educaţiei, dezvoltării economice și antreprenoriale, culturii, infrastructurii transfrontaliere şi sănătăţii, asigurării ordinii publice.

Colaborarea transfrontalieră în domeniile sus-menționate va constitui obiectul unui eveniment de amploare, ce va avea loc la Chișinău în contextul marcării celei de-a 10-a ediții a Zilei Cooperării Europene.

Consultări pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova

Analiza teritorială pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova a fost publicată în scopul consultării publice.

Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027 a stabilit viitoarele domenii de finanțare

Marți, 13 iulie a.c., Comitetului Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova s-a reunit on-line pentru a stabili obiectivele de politică ce urmează a primi finanțare în perioada 2021-2027.

STC Iași angajează personal

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi caută candidați pentru ocuparea următoarelor posturi pentru Secretariatul Tehnic Comun (STC) al Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020:

  • 1 ofițer IT & EMS
  • 1 ofițer implementare și monitorizare *

Candidații sunt rugați să trimită Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi un dosar care să conțină următoarele documente:

  • scrisoare de intenție și CV în format european (în limba engleză),
  • fotocopii ale diplomelor universitare relevante și experiență profesională,
  • document de identitate (copie),
  • certificat de cazier judiciar (dacă nu este posibil, o declarație pe proprie răspundere care să ateste că candidatul nu are antecedente penale).


În cazul în care aceste documente oficiale sunt în altă limbă decât română, se solicită o traducere autorizată în limba engleză.
Termenul limită pentru depunerea dosarului de concurs este pe 16 iulie 2021.

  • Postul de ofițer implementare și monitorizare este pentru o perioadă determinată, până la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea de prelungire pentru încă 12-18 luni și posibilitatea de a deveni unul permanent dacă bugetul o va permite.

Concursul va avea loc pe 21 iulie 2021, la orele 10.00 (ora României), la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași.

Concursul va consta în: test scris, conform bibliografiei, test de limba engleză, test de abilități de operare pe calculator, interviu.
Bibliografia și informațiile suplimentare pot fi găsite la sediul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iași sau pe site-urile www.brctiasi.ro, www.ro-md.net
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să îl contactați pe domnul Silviu Simionescu, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Adresa: str. Dimitrie Ralet, 2A, Iași – România

A fost modificată legislația natională din România în domeniul achizitiilor publice

A fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 346 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2021 cu privire la modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

Ordonanța modifică cadrulul legislativ național prin reglementarea unor aspecte ce țin de participarea operatorilor din statele terțe la procedurile de achiziții publice.

Instrucțiune pentru beneficiarii din Republica Moldova

A fost actualizat ghidul TESIM pentru achiziții dedicat beneficiarilor din Republica Moldova (Factsheet on procurement by project public beneficiaries in Republic of Moldova. Applicable rules, tips and recommendations for ENI CBC Romania-Republic of Moldova), care este anexat la Instrucțiunea nr. 2 din octombrie 2020 cu privire la verificarea cheltuielilor în cadrul contractelor finanțate prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. În acest sens, Autoritatea de Management a emis instrucțiunea nr. 6 din 8 aprilie 2021 disponibila aici.

Atenție! Funcționalitatea formatului excel al Anexei 10 - Raport financiar din cadrul Instrucțiunii nr. 3 din 2 noiembrie 2020 de modificare a Instrucțiunii nr. 2 din octombrie 2020 cu privire la verificarea cheltuielilor, a fost îmbunătățită, iar tabelul revizuit este disponibil aici.

În atenția ONG: Consultări privind Programul România-Moldova 2021-2027

În perioada 2021-2027, România va beneficia de asistență financiară comunitară nerambursabilă pentru dezvoltarea de programe și proiecte de cooperare transfrontalieră, având ca scop îmbunătățirea schimburilor la nivel regional și local, respectiv soluționarea lacunelor în dezvoltarea zonelor de frontieră prin încurajarea cooperării și schimbului de bune practici între statele Uniunii Europene (UE) și state vecine non-membre UE.

Remedierea erorilor din procedurile de atribuire

Ca urmare a constatărilor misiunii de audit derulate de Comisia Europeană la nivelul Programului Operațional Infrastrutură Mare, Minsterului Investițiilor și Proiectelor Europene a solicitat tuturor autorităților de management luarea măsurilor necesare pentru prevenirea apariției unei nereguli sistemice pe tema echivalenței în stabilirea specificațiilor tehnice din cadrul documentațiilor de atribuire (vezi aici).

logo mobil 02

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.