Întrebarea 31

Daca partenerul este o instituție publică din Republica Moldova și, din diferite motive, aceasta nu poate suporta partea de cofinanțare ce-i revine, aplicantul poate susține întreaga cofinanțare a proiectului?