Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

FAQ pentru aplicanţi

Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020

Întrebarea 5

Sunt eligibile costurile de consultanță pentru elaborarea cererilor de finanțare și depunerea proiectului?Pot fi incluse aceste costuri la linia bugerata 5.5 External expertise (respectiv linia 3.6 din cadrul Indicative infrastructure budget breakdown), deoarece prin prevederile ghidului solicitantului – secțiunea 2.5 litera a) alin. (iii) și litera i), si secțiunea 2.5.1 litera e) – care sunt în concordanță cu Programul Operațional Comun aprobat – Joint Operational Programme Romania – Republic of Moldova 2014-2020 – secțiunea 6.9 Rules on eligibility of expenditure, pag.122, litera a), alin. (iv) – se poate înțelege că aceste costuri de consultanță ar fi eligibile, fiind similare serviciilor de elaborare a studiilor de fezabilitate, documentațiilor tehnice, etc? În plus, acest tip de cost nu este prevăzut ca fiind cost ne-eligibil în secțiunea dedicată (2.5.5 Ineligible costs din Ghidului solicitantului sau în secțiunea 6.9 Rules on eligibility of expenditure din cadrul ghidului general al Programului Operational Comun.

Răspuns:

Ghidul Solicitantului expune clar care sunt criteriile ce permit eligibilitatea anumitor costuri efectuate înainte semnării contractului de grant.În acord cu litera i) Capitolul 2.5 Costs. Eligibility requirements, doar costurile ce țin de întocmirea documentației tehnico-economice a componentei de infrastructură pot fi contractate înainte de semnarea contractului de grant, în condițiile stabilite de Program: costuri ce țin de întocmirea SF-ului sau a studiului de impact de mediu.


Totodată, coroborat cu litera j) capitolul 2.5 – unde sunt menționate clar ce costuri preparatorii pot fi decontate și în ce condiții, rezultă că toate costurile legate de subcontractarea unei firme de consultanță pentru pregatirea și scrierea cererii de finanțare (respectiv un contract de consultanță) nu pot fi considerate eligibile.

Trebuie luate în considerare doar costurile care sunt considerate eligibile în cadrul Programului, asa cum sunt menționate și definite în Ghidul Solicitantului.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.