Întrebarea 24

În Ghid se mentionează că obiectivele trebuie corelate cu rezultatele și indicatorii de output din Anexa H2 și anume, pentru Prioritatea 1.1 – RI 111 – Percent of tertiary education students in eligible area out of total no. of students și R112 – Employment rate in the eligible area.În acest caz, dacă activitățile eligibile menționate mai sus care vor avea ca grup țintă elevi din învățământul primar și secundar și nu cursanți ai învățămantul terțiar pot fi luate în considerare ca un factor ce contribuie astfel, pe termen lung, la atingerea RI 111 si RI 112?

Răspuns:

Indicatorul care se referă la ”studenții din învățământul terțiar” este un Indicator de rezultat (RI 111) care măsoară creșterea procentului de cursanți în cadrul învățământului terțiar din totalul cursanților din aria programului. Măsurarea va fi făcută de către Program în anul 2023, pe baza datelor furnizate de institutele de statistică din cele două țări.Totodată, anexa H1 furnizează lista indicativă a potențialilor aplicanți, Unde la Prioritatea 1.1 – Institutional cooperation in the educational field for increasing access to education and quality of education sunt menționate:

· National/ regional/ local public administration and other public institutions

· Education institutions;

· NGOs / professional teachers associations/ other relevant associations

· Health organizations acting to prevent and cope with alcohol and drug abuse[1]

De asemenea, ghidul aplicantului furnizează în secțiunea 2.4.6 Activitățile eligibile indicative, în cadrul cărora nu sunt menționate în mod particular activități desfășurate de instituțiile aferente învățământului terțiar.

Astfel, prioritatea 1.1. nu se adresează în mod exclusiv învățământului terțiar, ci tuturor instituțiilor educaționale care, prin măsuri specifice domeniului lor de activitate pot contribui la atingerea indicatorului de rezultat menționat mai sus.