Întrebarea 23

Există restricții în depunerea atât a proiectelor de tip HARD, cumulative cu cele de tip SOFT?

Răspuns:

Programul POC ROMD 2014-2020 permite participarea ca beneficiar aplicant doar în cadrul unui proiect per prioritate per apel. De exemplu, în cadrul primului apel de propuneri (proiecte de tip HARD) puteți participa ca beneficiar applicant doar la 3 priorități, în timp ce pentru a doua cerere de propuneri (proiecte de tip SOFT) puteți participa ca beneficiar aplicant la toate cele 7 priorități.Nu există nicio restricție privind participarea ca partener în proiecte. Puteți participa ca partener într-un număr nelimitat de proiecte, doar dacă dispuneți de capacitatea organizațională și financiară necesară.