Întrebarea 21

Care este procentajul maxim al costurilor de personal per proiect?
Costuri de călătorie per proiect?
Costul echipamentului per proiect?

Răspuns:

Nu există limite stabilite pentru costurile de personal (capitol bugetar 1), costurile de deplasare și costurile de suport pentru personalul proiectului în timpul punerii în aplicare (subcapitol bugetar 2.2) și a echipamentului și a bunurilor (capitol bugetar 4). La elaborarea bugetului, vă rugăm să rețineți că, pentru a fi eligibile, toate costurile trebuie să fie rezonabile, justificate și să respecte cerințele bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența (Regulamentul 897/2014, art. 2, litera f).

Există un prag de 3.000 EUR per proiect (nu per partener) pentru Travels and subsistance for project preparation (GA1) înainte de depunerea Formularului de solicitare. Aceasta înseamnă că vor fi eligibile costurile cu transportul, diurna și cazarea și plățile efectuate de solicitant și de partenerii săi începând cu data de 21.12.2017 (data la care au fost lansate apelurile), cu condiția ca proiectul să fie selectat.

În această privință, asigurați-vă că toți partenerii proiectului păstrează în mod corespunzător documentele justificative legate de călătoriile efectuate în scopul pregătirii proiectului în perioada în care au fost deschise cele două cereri de propuneri.În grila de evaluare tehnică și financiară (J2 – Soft și J3 – HARD) există o întrebare, în cadrul criteriului de evaluare 2.2.c, care verifică dacă raportul dintre valoarea totală a liniei bugetare 4.2.1 la rubrica Echipamente și consumabile echipamente și dotări) și suma totală la rubrica 1. Resursele umane sunt mai mici de 10%.

Acesta este un criteriu non-eliminatoriu. În cazul în care raportul este de maximum 10%, veți primi scorul maxim de 2 puncte, altfel veți primi 1 (raport între 10-20%) sau 0 puncte (mai mult de 20%).