Întrebarea 20

Care sunt tarifele unitare recomandate per zbor/ deplasare/ km/ contract în cazul cheltuielilor aferente călătoriilor?

Răspuns:

Costurile care se vor include în buget, aferente acestui tip de activitate, trebuie să fie susținute de o estimare corectă și generală de piață a cheltuielilor. Ulterior, pentru a fi considerate eligibile, toate costurile trebuie să fie reale, rezonabile, justificate și să respecte cerințele bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența (Regulamentul 897/2014, art. 2, litera f).