Întrebarea 19

În cazul în care există diferite tipuri de costuri eligibile aferente personalului, pot fi aplicate costurilor unor alte programe operaționale?

Răspuns:

Pot fi aplicate ratele utilizate în cadrul altor programe. În timpul procesului de contractare se vor solicita să fie furnizate documentele justificative privind grilele salariale, deciziile și alte dovezi care indică în mod clar că sunt respectate cerințele Regulamentului de implementare 897/2014 care prevede în art. 48 punctul 5 litera a) “costurile aferente personalului angajat în proiect … nu trebuie să depășească costurile suportate în mod normal de beneficiar…”.