Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

FAQ pentru aplicanţi

Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020

Întrebarea 1

Referitor la apelul de proiecte lansat pe Programului Operațional Comun România – R. Moldova:Prioritatea 1.1:
1. Unul din indicatorii de program, vizează studenții din învățământul terțiar. Conform legislației din România, studenții din învățământul terțiar sunt reprezentați de studenții de la post liceală și cei de la colegiile organizate pe lângă universități. Conform legislației din R. Moldova, învățământ terțiar înseamnă învățământul superior Nivelul 5-8 ISCED (Licență, Masterat, Doctorat, Post doctorat). În condițiile date, practic pentru același indicator avem 2 grupuri țintă diferite. Programul vizează aceste 2 grupuri țintă și sunt acestea eligibile pe proiect?

2. Dotările de infrastructură, în special mobilier și echipamente IT, sunt eligibile pentru toți partenerii sau doar cei care sunt instituții in domeniul educației (școli, licee, universități, furnizori de formare profesională autorizați ANC)?

3. Indicatorul de program ”Number of rehabilitated/modernized educational institutions” se referă doar la instituții de educație de genul: școli, licee, universități sau intră aici și furnizori de formare profesională autorizați ANC (România)?

Prioritatea 1.2.:

1. Există o anumită condiție pentru un ONG pentru a fi eligibil pe acest apel, cum ar fi să aibă inclusă cercetarea în statutul organizației, sau să dețină cod CAEN în domeniu?

2. Produsul/serviciul rezultat ca urmare a cercetării trebuie să fie omologat/înregistrat OSIM și pus pe piață pe perioada derulării proiectului?

Răspuns:

Pentru Prioritatea 1.1 Institutional cooperation in the educational field for increasing access to education and quality of education:– Indicatorul care se referă la ”studenții din învățământul terțiar” este un Indicator de rezultat (RI 111) care măsoară creșterea procentului de cursanți în cadrul învățământului terțiar din totalul cursanților din aria programului. Măsurarea va fi făcută de către Program în anul 2023, pe baza datelor furnizate de institutele de statistică din cele două țări.
Totodată, anexa H1 furnizează lista indicativă a potențialilor aplicanți,

Unde la Prioritatea 1.1 – Institutional cooperation in the educational field for increasing access to education and quality of education sunt menționate:

• National/ regional/ local public administration and other public institutions

• Education institutions;

• NGOs / professional teachers associations/ other relevant associations

• Health organizations acting to prevent and cope with alcohol and drug abuse

De asemenea, ghidul aplicantului furnizează în secțiunea 2.4.6 activitățile eligibile indicative, în cadrul cărora nu sunt menționate în mod particular activități desfășurate de instituțiile aferente învățământului terțiar.

Astfel, prioritatea 1.1. nu se adresează în mod exclusiv învățământului terțiar, ci tuturor instituțiilor educaționale care, prin măsuri specifice domeniului lor de activitate pot contribui la atingerea indicatorului de rezultat menționat mai sus.

– Parteneriatul care stă la baza proiectului trebuie să fie alcătuit din instituții eligibile în cadrul Programului. Aceasta este o condiție obligatorie de eligibilitate. Fiecare dintre parteneri este responsabil de implementarea propriilor activități, iar toate activitățile indicative din GHID se adresează tuturor tipurilor de instituții eligibile, aferente fiecărei priorități în parte. Aveți în vedere capitolul 2.2.1 Eligibility requirements for the Applicant and partners din Ghidul Solicitantului și îndeplinirea tuturor criteriilor de eligibilitate. Non-eligibilitatea unuia dintre parteneri poate conduce la respingerea proiectului, chiar și în situația în care numărul minim de parteneri este atins.

– Cu privire la Indicatorul de program ”Number of rehabilitated/modernized educational institutions” – în Anexa IV Report on indicators a Programului Operațional Comun RO-MD 2014-2020 veți găsi definiția indicatorului, respectiv “Number of educational institutions that were improved/rehabilitated using programme funding. Education institutions: any type of public or private educational institution (for primary, secondary or tertiary education) that received funding from the program to rehabilitate its facilities”, pe care sa o coroborați cu Anexa H1 a Ghidului SOFT.

· Pentru Prioritatea 1.2 Promotion and support to research and innovation:

1. În Anexa IV la Program, pot fi găsite definițiile instituțiilor eligibile pentru îndeplinirea activităților ce conduc la atingerea indicatorilor.

Totodată, consultați și anexa H1- Indicative list of potential applicants per priority.

Precizăm că proiectele sunt evaluate și din punct de vedere al calității parteneriatului, respectiv relevanța parteneriatului este un criteriu eliminatoriu: partenerii trebuie să aibă competențele necesare domeniului vizat de proiect și să fie în măsură să contribuie la atingerea rezultatelor și obiectivului proiectului. (Anexa J3, secțiunea 2.2.)

2. Indicatorul RI 121 Number of filed patents applications in the eligible area este un indicator de rezultat al Programului, care se măsoară de către Program, în anul 2023 pe baza datelor oficiale existente. Proiectului nu i se impune sa faca dovada omologării/înregistrării OSIM și punerii pe piață pe perioada derulării proiectului.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.