Prioritatea 2
Dezvoltare socială transfrontalieră

37.305.597 Euro

A greener low-carbon Europe

Obiectivul Specific

Îmbunătățirea accesului egal la servicii incluzive și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea unei infrastructuri accesibile, inclusiv prin stimularea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online

9.948.157 Euro

Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de învățământ;

Dotarea cu echipamente a instituțiilor de învățământ (școli, universități, biblioteci);

Dezvoltarea de instrumente educaționale comune, soluții electronice, programe, rețele;

Acțiuni comune în domeniul educației

(strategii, traininguri, ateliere de lucru, schimb de experiență etc.).

Obiectivul Specific

Asigurarea accesului egal la îngrijirea sănătății și stimularea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv asistența medicală primară, și promovarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea bazată pe familie și pe comunitate

16.328.209 Euro

Construcția/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de sănătate (inclusiv accesibilitatea îmbunătățită la infrastructura de sănătate); asistența medicală pentru grupuri defavorizate, servicii paliative;

Dotarea cu echipamente

(inclusiv IT, digitalizare, active mobile, echipamente pentru situații de urgență);

Antrenamente/proceduri/schimb de experiență în comun;

Campanii de conștientizare.

Obiectivul Specific

Consolidarea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială

11.029.231 Euro

Reabilitarea/ conservarea/ restaurarea și dotarea patrimoniului cultural;

Reabilitarea infrastructurii legate de siturile de patrimoniu cultural

(inclusiv accesibilitatea îmbunătățită la siturile culturale);

Promovarea și accesibilitatea patrimoniului cultural

(campanii de promovare, evenimente culturale etc.);

Proiectarea și promovarea produselor și instrumentelor inovatoare legate de turism

(inclusiv platforme digitale);

Promovarea siturilor de patrimoniu cultural și includerea acestora în rețelele și lanțurile de turism transfrontalier;

Campanii comune, publicații, studii, strategii de îmbunătățire a potențialului turistic transfrontalier;

Schimb de cunoștințe și bune practici în domeniul întreținerii și revitalizării zonelor și siturilor de patrimoniu cultural care cresc atractivitatea și potențialul turistic;

Înființarea de rețele comune în domeniul turismului și culturii.

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.