Servicii de supraveghere șantier pentru lucrări în cadrul Proiectului

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne reprezentat prin Serviciul tehnologii informaționale

Titlu proiect: INFRASTRUCTURĂ DE COMUNICAȚII

Termen limită: 24 mai 2021, 15:00

Detalii