Servicii de proiectare la faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Heliport Botoșani

Titlu proiect: Îmbunătăţirea structurii de operare SMURD

Beneficiar: Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne

Obiectul achiziției: Servicii de proiectare la faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Heliport Botoșani

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 30.08.2019