Servicii de proiectare – întocmire Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic de execuție (P.Th.) şi asistenţă tehnică...

Servicii de proiectare – întocmire Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic de execuție (P.Th.) şi asistenţă tehnică proiectant aferente obiectivului “Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Republica Moldova” finanțat prin Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020

Beneficiar: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași

Proiect: Îmbunătăţirea structurii de operare SMURD

Termen limită pentru depunerea ofertelor: 13.08.2019

Detalii