Servicii de editare și tipărire cărți - ELBUS

Beneficiar: Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”-Iași

Titlu proiect: Îmbunătățirea transportului public transfrontalier folosind autobuze electrice alimentate cu energie regenerabilă- ELBUS

Termen limită: 19.01.2022, 12:00

Detalii