Proiect tehnic de execuție pentru realizarea lucrărilor de reparații curente a rețelei de date

Beneficiar: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Titlu proiect: Infrastructură comună de rețea transfrontalieră a universităților tehnice din Iași și Moldova

Termen limită: 11.05.2022, 11:00

Detalii