Lucrări de "Modernizare a străzilor Nufărul Alb, Griviței și Dunării din municipiul Cahul"

Beneficiar: Primăria Municipiului Cahul

Titlu proiect: Sustenabilitate, mobilitate și accesibilitate în regiunea transfrontalieră Cahul-Oancea - o mai bună
infrastructură de transport (SMART)

Termen limită: 06.07.2022

Detalii