Contract de servicii de instruire a echipei de management a Beneficiarului în domeniul Managementului de Proiect

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne reprezentat prin Serviciul tehnologii informaționale
Titlu proiect: INFRASTRUCTURĂ DE COMUNICAȚII
Termen limită: 22 iunie 2020, 15:00
Detalii