Contract de lucrări pentru executarea componentei de infrastructură în cadrul proiectul COMINF

Beneficiar: Ministerul Afacerilor Interne reprezentat prin Serviciul tehnologii informaționale

Titlu proiect: INFRASTRUCTURĂ DE COMUNICAȚII

Termen limită: 11 martie 2021, 15:00

Detalii