Image

COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.

Image

Legislaţie europeană


REGULAMENTUL (UE) 2022/2192 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 noiembrie 2022 de stabilire a unor dispoziții specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014-2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programelor

REGULAMENTUL (UE) NR. 232/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 897/2014 AL COMISIEI din 18 august 2014 de stabilire a unor dispozitii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontaliera finantate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinatate

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/879 AL COMISIEI din 23 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 897/2014 în ceea ce privește dispoziții specifice în scopul alinierii dispozițiilor pentru implementarea programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului european de vecinătate cu măsuri specifice ca răspuns la pandemia de COVID-19

REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de stabilire a normelor si procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finantarea actiunii externe

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 8.10.2014 adopting a programming document for European Union support to ENI Cross-Border Cooperation for the period 2014-2020

Programming of the European Neighbourhood In strument (ENI) – 2014-2020. Programming document for EU support to ENI Cross-Border Cooperation (2014-2020)

 

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.