Contact

Autoritatea de Management (AM)
dna.Iulia HERTZOG, Director
Șeful Autorităţii de Management
Direcţia AM Programe Cooperare Teritorială Europeană
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Bulevardul Libertăţii nr. 14
040129 Bucureşti, sector 5

Persoană de Contact: dna. Daniela Surdeanu (ofiţer comunicare)
Tel: +4 0372111332
Fax: +40 372111456
E-mail:  info.ro-ua-md@mdrap.ro

Comitetul Comun de Monitorizare (CCM)
Vă rugăm contactaţi STC
Secretariatul Tehnic Comun (STC) în România
dna. Fulga TURCU, Director al Secretariatului Tehnic Comun
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi
Strada Dimitrie Raleţ 2A , Iaşi, România, cod postal 700108
Tel: +4 0372 444 884
Fax: +4 0372 444 880
Persoană de Contact: dna. Silvia Prichici (ofiţer comunicare)
E-mail:helpdesk@brctiasi.ro

Oficiul Antenă din Chișinău
Piaţa Marii Adunări Naţionale 1
Chișinău, Republica Moldova
E-mail: oficiul-cbc@gov.md
Tel.: + 373 022 250411
Persoane de contact:
Sergiu Tatarov  sergiu.tatarov@gov.md
Emilia Cebotari emilia.cebotari@gov.md
Tatiana Udrea   tatiana.udrea@gov.md
Andrei Hîncu    andrei.hincu@gov.md
Mariana Chirca mariana.chirca@gov.md