Personal data processing policy

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD) a intrat în vigoare, în mod unitar, în toate statele Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018.

În conformitate cu prevederile art. 13, Informare și acces la date cu caracter personal, al acestui regulament, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Autoritatea de Management va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal precum: nume, prenume, adresă e-mail, adresă, telefon, menționând faptul că nu prelucrează aceste date în niciun alt scop în afară de implementarea Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 sau conform solicitării dumneavoastră.

De asemenea, dorim să vă comunicăm că aceste date vor fi prelucrate de Autoritatea de Management conform scopurilor menționate mai sus și în conformitate cu legislația în vigoare și că, în condițiile prevăzute de lege, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate către alte autorități publice.

De asemenea, puteți apela la “dreptul de a fi uitat”, adica dreptul de a șterge datele dumneavoastră, înștiințându-ne cu 30 de zile înainte de a expira termenul legal de retenție.

Totodată, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastra de date conform legislației în vigoare.

Conform Regulamentului general privind protecția datelor, nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date înseamnă că aveți dreptul de a solicita și de a primi un răspuns referitor la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter personal. În situația în care răspunsul este afirmativ, aveți dreptul să primiți acces la datele respective precum și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
  • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care vă retragiți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
  • Dreptul la restricționare înseamnă că aveți dreptul de a solicita restricționarea modului în care vă sunt prelucrate datele personale. Odată restricționate aceste date, pot fi prelucrate doar cu consimțământul dumneavoastră.
  • Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. De asemenea, aveți dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  • Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
  • Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate prin transmiterea unei notificări în acest sens, pe adresa noastra de e-mail sau direct la sediul nostru din: str. blv Libertății, nr.16, Latura Nord, sector 1, București.
În plus, din 25 mai 2018, pentru orice informații legate de prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Autoritatea de Management, vă puteți adresa Responsabilului pentru protecția datelor la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa: blvd. Libertății, nr.16, Latura Nord, sector 1, București.

Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa de email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. sau la adresa din bulevardul General Gheorghe Magheru, nr.28 – 30, sector 1, cod postal 010336, București, România.

jems logo

This site uses cookies. By navigating further, you agree to the use of cookies.