29 aug. 2019

Servicii de proiectare la faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Heliport Botoșani

Titlu proiect: Îmbunătăţirea structurii de operare SMURD
Beneficiar: Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne
Obiectul achiziției: Servicii de proiectare la faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Heliport Botoșani
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 30.08.2019