26 sept. 2019

Servicii de verificarea a documentațiilor tehnico-economice elaborate în diverse faze de proiectare la obiectivul de investiții „Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din Romania si Republica Moldova

Servicii de verificarea a documentațiilor tehnico-economice elaborate în diverse faze de proiectare la obiectivul de investiții „Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din Romania si Republica Moldova
Beneficiar: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași
Proiect: Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 02.10.2019 – 14:00
Detalii