Program –> Structuri de management –> Secretariatul Tehnic Comun

Secretariatul Tehnic Comun:

 

Secretariatul Tehnic Comun este stabilit în cadrul programului pentru a asista Autoritatea de Management, Comitetul Comun de Monitorizare și Autoritatea de Audit în îndeplinirea funcțiilor lor.
Secretariatul Tehnic Comun funcționează în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră de la Iași. Organizația a îndeplinit o funcție similară în perioada de programare 2007-2013 pentru Programul România-Ucraina-Republica Moldova, având angajat personal din ambele țări, cu experiență în managementul proiectelor.
Secretariatul Tehnic Comun efectuează activități de informare și publicitate privind programul,
efectuează vizitele de pre-contractare la aplicanții selectaţi și sprijină beneficiarii pe durata de implementare a proiectelor.
Date de contact Secretariatul Tehnic Comun