Autoritatea de management a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 a demarat activitățile pentru pregătirea Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova aferent perioadei 2021-2027.
În luna martie a fost constituit Comitetul Comun de Programare, structură care reunește reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, precum și alte organizații partenere din cele două state și este principalul decident în ceea ce privește etapa de programare. Componența instituțională a Comitetului Comun de Programare poate fi consultată aici.
Până în prezent au fost luate decizii care țin de modul de lucru al comitetului, pregătirea documentației pentru analiza strategică de mediu și stabilirea ariei programului.
Aria programului este constituită din întregul teritoriu al Republicii Modova şi de judeţele româneşti aflate la frontieră, respectiv Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi.
Pe data de 30 septembrie 2020 a avut loc, în format online, prima reuniune, a Comitetului Comun de Programare, în cadrul căreia membrii au aprobat metodologia de elaborare a viitorului program și au decis demararea etapei de analiză teritorială.
Metodologia de elaborare a programului ţine cont de proiectele de regulamente europene aflate în curs de aprobare, precum şi de ghidurile TESIM puse la dispoziţia programelor, disponibile aici.
Pe întreaga durată a procesului de programare, vor fi consultaţi actorii relevanţi de la nivel local sau naţional (autorităţi publice locale, naţionale, reprezentanţi ai societăţii civile etc.), atât în procesul de elaborare a analizei teritoriale, cât şi în ceea ce priveşte selectarea priorităţilor programului, a grupurilor ţintă sau a potenţialilor beneficiari, precum şi în procesul de identificare a unor proiecte mari de infrastructură care să fie dezvoltate în parteneriat, cu scopul de a răspunde unor necesităţi comune.
Totodata, publicul va fi invitat să transmită propuneri privind proiectul de program care va fi publicat atât în această secţiune a site-ului ro-md.net, cât şi pe site-ul MLPDA (România) şi al Ministerului Finanţelor din Republica Moldova.
Urmăriţi această pagină pentru a afla informaţii actualizate despre evoluţia procesului de programare, precum şi despre consultările publice asupra documentului de programare pe care le vom organiza.