Program –> Programul Operational Comun –> Rambursarea cofinanțării asigurate de către beneficiarii din România

Rambursarea cofinanțării asigurate de către beneficiarii din România

 

+ NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

+ ORDONANŢĂ nr. 29 din 19 august 2015 (*actualizată*) privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020