Program –> Structuri de management –> Punctele de Contact pentru Control

Punctele de Contact pentru Control

 

Fiecare țară participantă a numit un punct de contact pentru control pentru a sprijini Autoritatea de Management în efectuarea verificărilor, pe întreaga arie a programului.

Punctul de Contact pentru Control România
România a desemnat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice drept Punct de Contact pentru Control. Aceasta funcție este asigurată de o unitate specializată care funcționează independent de Autoritatea de Management și Autoritatea Națională. Punctul de Contact pentru Control realizează verificarea 100% a cheltuielilor declarate de beneficiarii aflați pe teritoriul României, inclusiv verificarea la fața locului.

Punctul de Contact pentru Control Republica Moldova
Republica Moldova a desemnat Ministerul Finanțelor.