Program –> Structuri de management –> Oficiul Antenă

Oficiul Antenă

 

Pentru a se asigura o mai bună comunicare cu părțile interesate (de ex. potențialii beneficiari, beneficiarii sau alte structuri) din Republica Moldova și pentru a facilita accesul acestora la informațiile referitoare la program, un oficiu antenă al Secretariatului Tehnic Comun funcționează în Republica Moldova.
Oficiul Antenă funcționează în cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova.
Activitatea Oficiului Secretariatului Tehnic Comun se axează pe acțiuni de comunicare și sprijin pentru beneficiari.
Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun oferă sprijin Autorității de Management/ Secretariatului Tehnic Comun în timpul procesului de contractare, prin furnizarea de informații referitoare la legislația națională a Republicii Moldova, cu privire la aspecte specifice, sprijină Secretariatul Tehnic Comun în procesul de monitorizare a proiectelor, prin organizarea de vizite la partenerii de proiect din Republica Moldova şi efectuează vizite ex- post la proiecte localizate în Republica Moldova, cu scopul de a verifica durabilitatea proiectelor.