Legislaţie europeană

 

REGULAMENTUL (UE) NR. 232/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 897/2014 AL COMISIEI din 18 august 2014 de stabilire a unor dispozitii specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontaliera finantate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European si al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinatate

REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de stabilire a normelor si procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finantarea actiunii externe

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 8.10.2014 adopting a programming document for European Union support to ENI Cross-Border Cooperation for the period 2014-2020

Programming of the European Neighbourhood In strument (ENI) – 2014-2020. Programming document for EU support to ENI Cross-Border Cooperation (2014-2020)