7 mai 2018

În atenția aplicanților apelului de proiecte SOFT

Având în vedere disfuncționalitățile semnalate de aplicanți în ceea ce privește funcționarea sistemului electronic de depunere a proiectelor pentru apelul SOFT, care a avut termen limită pe data de 7 mai 2018, orele 16.00, Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun România-Republica Moldova va supune aprobării Comitetului Comun de Monitorizare o măsură de remediere a situație

i.

Ulterior deciziei Comitetului Comun de Monitorizare, informații privind măsura adoptată vor fi publicate pe websiteul programului, www.ro-md.net