26 feb. 2018

Evaluarea impactului asupra mediului, cerință actualizată pentru proiectele de cooperare

Ministerul Mediului a publicat proiectul de lege prin care va fi transpusă în legislația românească Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Toate actele de reglementare aferente proiectele finanțate din fonduri europene, prin Instrumentul European de Vecinătate, pentru care s-a emis decizia etapei de încadrare sau acordul de mediu ulterior datei de 16 mai 2017, necesită actualizare/revizuire în sensul respectării prevederilor Directivei 2014/52/UE.

Pentru detalii privind legislația europeană, vă rugăm să accesați: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0052

Proiectul legii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului poate fi consultat la următorul link: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Proiectul%20Legii%20EIA.pdf