Programme –> Joint Operational Programme –> Refund of co-financing ensured by Romanian beneficiaries

Refund of co-financing ensured by Romanian beneficiaries

 

+ NORME METODOLOGICE din 29 aprilie 2016 de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020

+ ORDONANŢĂ nr. 29 din 19 august 2015 (*actualizată*) privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul “Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020