28 aug. 2019

Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe perioada execuției lucrărilor

Titlu proiect: THOR – ”Cooperare Regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România – Moldova”.
Beneficiar: Inspectoratul Judetean de Poliţie Botoşani
Obiectul achiziției: Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului, pe perioada execuției lucrărilor – cod CPV 71220000-6 si 71356200-0, pentru obiectivele de investiţii Consolidare şi modernizare a posturilor de poliţie Avrămeni, Călăraşi, Drăguşeni, Durneşti, Rădăuţi Prut şi Ungureni
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 12.09.2019
Detalii


26 iul. 2019

Servicii de proiectare – întocmire Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic de execuție (P.Th.) şi asistenţă tehnică proiectant aferente obiectivului “Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Republica Moldova” finanțat prin Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020

Beneficiar: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași
Proiect: Îmbunătăţirea structurii de operare SMURD
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 13.08.2019
Detalii