Program –> Programul Operational Comun –> Cadrul legal

Cadrul legal

 

DECIZIA COMISIEI EUROPENE DE APROBARE A PROGRAMULUI OPERATIONAL COMUN ROMANIA-REPUBLICA MOLDOVA
REGULAMENTUL (UE) NR. 232/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de instituirea unui instrument european de vecinătate
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 897/2014 AL COMISIEI din 18 august 2014 de stabilire a unor dispoziții specifice privind punerea în aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanțate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument european de vecinătate
REGULAMENTUL (UE) NR. 236/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 martie 2014 de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru finanțarea acțiunii externe
Documentul de programare aferent sprijinului UE pentru cooperarea transfrontalieră (2014-2020)