Program –> Structuri de management –> Autoritatea de Management

Autoritatea de Management

 

Autoritatea de Management este responsabilă pentru gestionarea programului, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare şi se asigură că deciziile Comitetului Comun de Monitorizare respectă cadrul legal și dispozițiile aplicabile.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a fost nominalizat de cele două țări ca Autoritatea de Management a Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Autoritatea de Management lansează apeluri pentru proiecte şi în urma procesului de selecţie semnează contracte de finanțare cu beneficiarii și monitorizează implementarea proiectelor. Autoritatea de Management asigură informarea beneficiarilor, pentru buna implementare a proiectelor.