Achiziții publice

Servicii de proiectare – întocmire Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.), Documentație tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.), Proiect tehnic de execuție (P.Th.) şi asistenţă tehnică proiectant aferente obiectivului “Poligon pentru pregătirea de specialitate a personalului de intervenţie în situaţii de urgenţă din România şi Republica Moldova” finanțat prin Programul Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 – 2020

Dată publicare: 26.07.2019 08:22

Beneficiar: Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași
Proiect: Îmbunătăţirea structurii de operare SMURD
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 13.08.2019
Detalii

Construire sediu Sector Poliție de Frontieră Tomesti, județul Iași
Dată publicare: 09.08.2019

Beneficiar: Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași
Proiect: THOR – Cooperare Transfrontalieră pentru prevenirea și lupta împotriva criminalității transfrontaliere între România și Republica Moldova
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 30.08.2019
Detalii

Amenajare spații de pregătire și achiziție de dotări la Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră lași
Dată publicare: 12.08.2019
Beneficiar: Şcoala de Formare Iniţială și Continuă a Personalului Poliţiei de Frontieră Iaşi
Proiect: THOR Cooperare regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere în România și Moldova
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 06.09.2019
Detalii

Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor
Dată publicare: 14.08.2019
Beneficiar: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi
Proiect: THOR – ”Cooperare Regională pentru prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere România – Moldova”
Termen limită pentru depunerea ofertelor: 14.08.2019
Detalii