28 feb. 2018

Interes deosebit pentru fondurile europene alocate Programului Operațional Comun România-Republica Moldova

Structurile de management ale Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 au organizat miercuri, 28 februarie a.c., la Chișinău, o sesiune de informare dedicată potențialilor beneficiari de finanțare.

Aproximativ 150 de reprezentanți ai autorităților publice și ai ONG-urilor din regiunea Chișinău au participat la evenimentul organizat la Chișinău, pentru a primi informații detaliate despre tipurile de activități care pot beneficia de finanțare prin program, despre modalitatea de a completa o cerere de finanțare, precum și despre categoriile de beneficiari eligibili.

ReadMore


26 feb. 2018

Evaluarea impactului asupra mediului, cerință actualizată pentru proiectele de cooperare

Ministerul Mediului a publicat proiectul de lege prin care va fi transpusă în legislația românească Directiva 2014/52/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

Toate actele de reglementare aferente proiectele finanțate din fonduri europene, prin Instrumentul European de Vecinătate, pentru care s-a emis decizia etapei de încadrare sau acordul de mediu ulterior datei de 16 mai 2017, necesită actualizare/revizuire în sensul respectării prevederilor Directivei 2014/52/UE.

ReadMore


23 feb. 2018

Priorități, sume, categorii de aplicanți

Informații sintetizate privind domeniile de finanțare, sumele alocate și categoriile de potențiali beneficiari pot fi consultate în materialul realizat de Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional România-Republica Moldova 2014-2020. Pliantul poate fi descărcat de aici.


5 feb. 2018

Forum de parteneriat la Chișinău

Pe 14 martie 2018, la Chișinău, va avea loc Forumul de parteneriat organizat în contextul evenimentelor legate de lansarea apelurilor de proiecte în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020. Scopul evenimentului adresat potențialilor beneficiari din Republica Moldova și din România este de a facilita realizarea de parteneriate eligibile pentru a depune proiecte în cadrul programului operațional. Vor fi prezentate particularitățile parteneriatelor pentru fiecare dintre prioritățile vizate de apeluri, precum și activitățile care pot obține finanțare prin Programul Operațional Comun România-Republica Moldova.

ReadMore